.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ul); })();
 QR Code
chovamezvieratka.sk
  Helsinská 31/A
  038 61   Martin
  mob.: 0907885605
 
  www.chovamezvieratka.sk

QR code
tvorba webov a eshopov
 Novinky
Nový článok Hlodavce - Milujeme hlodavce a staráme sa o morčatá, zajace, škrečky, myši, činčily, králiky a fretky.
 
Nový článok Papagáje - Milujeme papagáje a staráme sa o pestrofarebné vtáčiky
 
Nový článok Rybičky - Akvaristika – Milujeme rybičky a staráme sa o akvarijné rybky
 
Nové fotky zvieratiek - Aj takéto zvieratká ponúkame
 
Nový článok Pes - Milujeme psíkov a staráme sa o psíka
 
Nový článok Mačka - Milujeme mačky a staráme sa o mačičku
 Kalkulačka mien
 Online status
 Dopravu zabezpečuje
Slovak Parcel Service
 Nákupný košík
Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
zobraziť1 2 3  
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU
 Sociálne počítadlá
 Čas
 Zvierací kalendár 2013
 Zdieľanie
 Odporučte nás
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
 Posledné komentáre
Máte túto klietku aj v červenej farbe?
je to dobre ale neni tam flaska
Odporúčam, som spokojná.
Všeobecné a obchodné podmienky
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
Predávajúci:
MYTVORÍMEWEB
Kmeťka 4524/7
IČO 50032313, DIČ:1086827082

Účet: Fio banka 2000884992/8330
E-mail: info@chovamezvieratka.sk,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 22406/V.
 
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 
Nákup v elektronickom obchode chovamezvieratko.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 
Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu chovamezvieratka.sk.
 
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu chovamezvieratka.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená do 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí jeho objednávky.

 
 
2. OBJEDNÁVKA TOVARU
 
Tovar si môže objednať:
- vyplnením objednávky v elektronickom obchode
- emailom na adrese: info@chovamezvieratka.sk.
 
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.
 
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 
Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
 
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 
Náš pracovník môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 
  
3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDAVAJÚCEHO
 
Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 
Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).
 
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
 
Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
 
Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 
Potvrdiť na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.
 
 
 
5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru formou:
·         dobierkou prostredníctvom kuriéra v mieste dodania tovaru
·         prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predávajúceho
Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom alebo telefonicky "potvrdenie objednávky"
 
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a cena za doručenie tovaru.
 
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode chovamezvieratka.sk.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v elektronickom obchode v čase objednania tovaru.
 
Predávajúci, MYTVORÍMEWEB nie je platcom DPH.

Ceny na stránke www.chovamezvieratka.sk sú uvedené s bez DPH.
 
6. DODACIE PODMIENKY

 
Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu dobierkou.
 
Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom elektronickom obchode.
 
Ak je tovar na sklade, bude najneskôr odoslaný kupujúcemu do 30 dní
od potvrdenia objednávky, ktorú posielajú naši pracovníci e-mailom, alebo telefonicky.
 
Pri platbe pred prevzatím tovaru najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
 
V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom , alebo telefonicky a oznámia Vám termín odoslania.
 
Tovar nad 50 kg účtujeme v zmysle cenníka prepravnej spoločnosti. Za nadrozmerný náklad účtujeme prirážku v zmysle platného cenníka prepravnej spoločnosti.
 
Ceny za dopravu platia len pri vnútroštátnej preprave. Predaj a doručenie tovaru je len pre Slovensko. Doručenie tovaru kupujúcemu je do 48 hodín od expedície z nášho skladu.
 
 
7. VRÁTENIE TOVARU

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu za objednaný tovar v plnej výške , najneskôr do 14 pracovných dní na bankový účet kupujúceho, alebo ich vyplatí v hotovosti na prevádzke príp. poštovou poukážkou.
 
Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim napr. chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje
 
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 24 hodín dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu osobne v sídle alebo najneskôr v posledný deň lehoty odovzdaný na poštovú prepravu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.
 
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
 
-písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 
-ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:
 
·         tovar musí byť v pôvodnom obale
·         tovar musí byť nepoškodený
·         tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe atď.
-tovar je potrebné posielať kuriérom a odporúčame ako poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy alebo ho doručiť osobne na našu adresu
-pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo v hotovosti na predajni a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
V prípade, že kupujúci odstúpi od potvrdenej objednávky a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 50 % sumy z celkovej objednávky.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky si MYTVORÍMEWEB vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby (Slovenská pošta)
 
V prípade nadrozmerných zásielok (nad 50kg) je poplatok za doručenie dojednaný individuálne
 
Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín.
 
8. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode chovamezvieratka.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ,alebo jej častí spôsobené používaním.
 
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
 
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od uplatnenia reklamácie
 
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 
Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.
 
Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné dáta považujeme za prísne dôverné, sú uložené v našej databáze.
 
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov vyznení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
10. AKVÁRIUM NA MIERU

Pred výrobou akvária sa platí záloha aby mohlo ísť akvárium do výroby.
Ak sa zákazník po zaplatení zálohy rozhodne , že objednávku ruší, záloha sa nevracia.

 
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.